લવ યુ જીંદગી


*Online Booking is Closed, We Appreciate Your Patronage!
Love-you-zindagi

લવ યુ જીંદગી

મનદુરસ્તીની મહેફિલ

date

17 September, 2017 Sunday

time

9:00 pm onwards

event

Talk Show


Row and Price list.

A to E – RS.300

F to J – RS.250

K to O – RS.200

P to T – RS.150

U to X – RS.100

Following rates of Internet handling fee per ticket have be levied.

Upto Rs 299 will be Rs 15

Upto Rs 300 – 500 will be Rs 30


Venue

Thakorbhai Desai Hall
Netaji Road, Opp.Law Garden, Ellis Bridge,
Ahmedabad, Gujarat 380006

About the Event

Anurodh event present વિચાર યજ્ઞ 4, લવ યુ જીંદગી, કિશોરવયની મુગ્ધ મૂંઝવણને ઉકેલવાનો પારિવારિક અવસર